Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 DE WIJSGEER.

Eenig geld geevende. Daar geef hem dit! '

BEDIENDE.

Gij hebt hem dan niets verder te belasten? -

FERDINAND.

Niets. — Als mijn Compliment aan den geen die hem gezonden heeft.

BEDIENDE.

Ik zal de boodfchap doen. — Mijn Heer! uw dienaar. —

FERDINAND.

Nog een woord, mijn Vriend!

BEDIE N DE.

Mijn Heer! —

FERDINAND.

Gij behoeft immers nu zo hard niet te loopen ?

BEDIENDE.

Neen! mijn Heer! ik ga nu op mijn gemak naar huis. ■

FERDINAND.

Dan kunt gij onderweg ook weieens drinken. — Daar, dat is voor u!

BEDIENDE.

Ik bedank u wel zeer, mijn Heer!

JAN.

Wel te huis.

DEPv-

Sluiten