is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeer. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

109

EDUARD.

Grootmoedige Vriend ! maar gij , con¬

stantia?

constantia. Ik volg het voorbeeld van ferdinand.

eduard. Word dan de zijne!

ferdinand.

Uwe edelmoedigheid vervoert u thans tot een

ander uitterfte , eduard! ■

constantia, ter zijde.

,, Hoe? FERDINAND aarzelt?"

ferdinand.

Ik ben arm! van alle mijne fchatten heb ik niets overgehouden! ——

constantia.

Even als of ik uwe fchatten beminde! — ferdinand! Nu kan ik uwe verdiensten recht

doen wedervaaren, en de ftem der Liefde gehoorzaamen! wees de mijne ! lk heb nog rijkdommen genoeg! De Hemel geeft mij u;

zou ik om een hand vol geld u dan willen misfen? —

FERDINAND.

Mijn constantia!

eduard.

Ik moet mijn fchuld verzwaaren. Maar,

ferdinand! alle de brieven, die gij, betrek lijk

uwe