Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANG. 35

Iii iiooitgermaektcn voorlpoed declen. Cf)

Zijn vrienden juichten om zijn' bloei, Al d' and'rc boomcn zag men fchreijen, En beeven voor zijn' grooten groei.

De Schikgodin kwam tusfchen beien ; En wilde althans ge£ii kwaed gerucht, Van deez' oranoeboom gedogen, Zij zelv deedt door een kwaede lucht Zijn' Stam van lieverlee verdrogen : En wierp, daernae, bij zomerweer Hem zagt en ongemerkt, in 't gulle zand ter neêf«

Toen hoorde men'voor 'teerst, de boomcn, (huiken, hagen,

Een

(e) Er is er die het huuweljjk weêrkeeriglijk van beider lootert. Ook tellen onder 't heil, uit deezen gang ontfprooten. Maer trouwt men in het planten rijk ? Althans zoekt men zo wijd en over breede (koortsen In de armen van een bruid te komen ? Mij dunkt, dit doet geen boom of plant: 3En echter loopt de maer' door 't land.

C &

Sluiten