Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PREDIKANT.

ZÉGEN WENS C H

VAN DEN

VRIJHEIDS-PREDIKER.

mantel en met bef, Mesficurs! doe ik ook mee , Ik ben de Predikant, Francois Egalité, Ik heul met ieder een, 't zij Ordodox of Ketter, En preeken kan ik naar den zin af naar de letter. Die nieuwerwetfe trant heb ik niij^aangefchaft. En ze is in deezen tijd myn beurs van groote kragt. Want, daar thans 't tractement betaald*word door de lecken» Zo moet men na den zin van ieder leeren preeken. 'k Wil dus om van de pret en van dit fefst te zijn, Een vrijheids zegenwensch gaan peutren uit mijn brein.

De vrijheid fchijne om, u met haare blijde ftraalcn,

De vrijheid zij u bij op heuvelen eu daalen.

De vrijheid zette uw doen cn kragt en leven bij, •

En dat uw nakroost nog in volle vrijheid zij;

Maar , dat om vrij te zijn, in leven cn in fterven,

Uw nakroost nimmer een losbandigheid moog' erven.

Van harten wensch ik u dit allemaal te zamen,

Befluitcnde dit ftuk met veel beduidend Amen.

Coeree.

GOD .

Sluiten