Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 52

bedriegen, Keeren wij ons thans tot den gewaanden prins van Albaniën.

Deze zonderlinge man was, volgens de beste beiiclnen, een Italiaan , en wel vermoedelijks! Viii] Vcr.eiën. Zijn vader, voor zo verre ren heeft kunnen nafporen, was een muilenmaker, die zich tevens geneerde van gebak te verkoopen aan de Venetiaanfcbe fnoepers, want men vind oveiiil fooepers, Begunuigd door het geluk , won hij in de fpeelbank van Venetiën eene aanzienlijke fomme gelds , zo ook zijn broeder, die met zijn geld naar Rusland reisde , en zich daar Primus Leo deed noemen; doch zich in gevaarlijke ondernemingen van fhat hebbende gewikkeld , fneed men hem de oores af, en bande men hem naar Sibeiiëi, volgens het treflijk gebruik dat daar plaats heeft, bij de boven eleHollanders verlichte Rusfen , omtrent luiden als deze Primus Leo, Onze Stiéphan begreep , vóór het ongeluk van zijn' broeder , geen minder aanzienlijke rol te moeten fpelen, doch eer hij op het tooneel trad, geneerde hijj zich eenigen tijd met het fpd en de vrouwen , welke laatfle hem niet ongunflig waren, want, volgens eenige tot ons gekomeEie bewijzen , die de eetbaarheid verbied openbaar

Sluiten