is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E M I L I A. 85

j, de, vrijheid van aan beiden dit briefje te ,, voegen.

„ Gij weet wat de zodaanige voor een „ recht heeft, die op zulk eene wijze als ik „ in het bezit van den koufeband eener „ fchoone Dame komt. Men is natuurlijkcr„ wijze bevoegd, om, of deezen hupfchen „ band te behouden, of hem weder aan „ oord en plaats aan te binden ; maar ook „ van dit recht ftaa ik af, zo om dat ik niet „ wenschte, dat zulk een nieuwe bekende,als ,., ik ben, bij u ergens in eenige verdenking ,, viel, als om dat ik niet graag den gering,, ften inbreuk op de^ eifchen des gelukkigen ,, doen wilde, die van u de vergunning ver„ kreeg, om u deezen band, met zijne Ver„ geetmijniet, te overhandigen.

„ Ik zou buiten mij zeiven zijn, wanneer ,, gij voortaan den ftillen oord wildet ver„ mijden, die uwe wooning, fchoone Graa„ vin ! zo nabij ligt, en welke , gelijk ik ,, gisfen kan, u tot hier toe zo waard ge,, weest ik. Ik zal het voor een verbod hou„ den, van mij immer weder in het Perk te „ laaten zien, als ik u niet morgen, of op „ den eerften fchooncn achtermiddag,op uwe F 3 . '• »> «op-