is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u6 E M I L I A;

boek weg, droogde zich zo goed als mooglijk was de traanen af, en ging den Graaf eenige treden te gemoet.

Hij kuschte haar naar gewoonte de hand, en wilde over een Dennenrijsje fchertfen, dat zich in een van haare hairlokken verwikkeld had, toen hij plotfeling haare natte oogen bemerkte. Hij fchrikte, veranderde op eens van toon, en vrieg , wat haar fcheelde ?

„ ó Mij fcheelt niets , Heer Graaf! waar„ lijk niets" zei ze en wilde lagchcn.

„ Uw lagchen helpt u niet los, lieve emi„ lia! zei hij, en greep haar de hand. ,, Regen blijft regen, fchoon 'er ook de zon

„ in fchijnt en gij hebt evenwel ge-

„ weend".

„ Nu wanneer ook! lieve Graaf! Weet gij „ niet dat wij. zwakke fchepfelen zeer fchie„ lijk in traanen te zetten zijn?"

,, Alzo mag uw vriend niet weten wat u „ bejegend is, om 'er deel in te kunnen nee„ men?"

„ Mij is niets bejegend, Heer Graaf! — „ dan met een woord, dat ik even eene klei„ ne Roman gelezen heb, die u weinig inte„ resfeeren zal. Gij weet, hoe ligt wij ons 2> in zo iets verdiepen kunnen."

Zul-