is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 DÉ HAZELNOOT-SCHAAL.

Van hem te zeggen, dat ik naar huis wilde1 gaan. Ik weet niet, lieffte amalia! of gij hem van nabij kent; het is een braaf man, die veel bij den Minister vermag, die zijne vrienden gaarn, en dikwerf met eigen fchade verpligt, maar die ook eene voornaame feil, eene al te groote ligtgeraaktheid, aan zich heeft. Het afflaan der kleenfte aanbieding maakt hem verdrietig, en offchoon zijn toorn juist niet al te lang duurt, zo is dezelve toch fomtijds gevaarlijk....

amalia,

Zoudt gij uwe karakterfchilderingen (met fpotachtige knikken) .midlerwijl wel aan Bruinere willen overlaaten en in uw verhaal voortgaan? Ik fta op den fprong, zo als gij ziet.

bendorf.

Dit karakter behoorde tot mijn verhaah Uit vrees, wilde ik zeggen, van een zo gevoelig man, wiens vriendfchap ik vaak noodig heb, te beledigen, nam ik eindelijk zijne uitnoodiging aan, ging mede, en werd

tot