Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 CHARLOTTE ORMOND.

armonville.

Zonder inleiding!

notaris.

Gij zijt eigenaar van een Landgoed geworden, waar over ik mijnen hartelijken gelukwensen aflegge....

armonville, verbaasd. Ik? mijn Heer...

notaris.

En waarvan dit perkament het in rechten beftaanbaar Document uitmaakt. Het vereischt alleen nog uwe ondertekening.

armonville.

Mijn Heer! gij zijt onrecht of ijlhoofdig; want dat gij den gek met mij fleken wilt, kan ik niet denken.

n.q-

Sluiten