is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i/a B A R Ü C H,

duh, en deed den Vreemdeling tot een' Huurlakei voeren.

Baruch ging met den Huurlakei, en ftond verbaasd toen hij dc Springbronnen, de Colonnaden, de Zuilen, en de prachtige Gebouwen aanfchouwde: het waren Paleizen, die op Paleizen ftonden, ftraaten, die over ftraaten geftapeld waren. Hij wist vaak niet, waar hij 't eerst de oogen heen zou wenden.

Hij had geduurende zijne wandeling aan ieder Bedelaar, die hem aanfprak, een zilverftuk gegeven, en hij ftond nog niet in de zesde ftraat, toen hij zodaanig van Bedelaars omringd was, dat hij geen' voet voort kon gaan. Hij gaf weg, wat hij had, en betuigde, dat hij nu geenen enkelen penning meer rijk was. De geen, die niets ontvingen, raakten handgemeen; de Huurbediendc redde den Vreemdeling met gevaar in een huis, en duizend vloeken klonken beiden achter na.

„ Ik heb op mijn Landgoed zulke Paleizen niet" zei baruch bij zich zeiven, „ maar ik heb 'er ook zulke Bedelaars niet, zo dra ik den grooten Koning gezien heb, wil ik naar mijn Landgoed te rug keeren."

Hij