is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE VERTELLING. i;3

Hij had zich naauwlijks van zijnen fchrik een weinig herfèeld, toen drie Gerichtsdienaars in 't huis drongen, en hem gevangen namen. Ze geleidden hem tot den Wijkmeester van dat gedeelte der ftad, en van daar tot den O'veropziener der wetten van Ninive. Men befchuldigde hem, dat hij in de ftad een oproer onder het liederlijk gefpuis had willen verwekken.

„ Tijger dier der Gerechtigheid!" zei baruch tot den Overopziener, ., ik ben een vreemdeling, ben eerst heden hier aange„ komen, en kenne niemand, dan den Hof.

beezemmeester zabraduh , die mijn „ vriend is. Hoe zou ik een oproer hebben kunnen willen verwekken?" De Tijger der Gerechtigheid wenkte de Gerichtsdienaars, dat ze den vreemdeling doorzoeken zouden. Ze vonden niet een eenig zilverftuk bij hem, en ontvingen bevel om hem los te laaten.

Ik dank u voor uwe genade" zei baruch tot den Richter en wierp zich voor . hem op de aarde, „ ik ben een rijk Land„ edelman uit de Provincie van Salumasfer, ■, en ben enkel voor mijn vermaak te Ninive s, gekomen.'''

„ Houd