is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijne kinderlijke traanen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!> E

H A I R L O K.

i^ohoone, weleer blonde hairlokl — gij

bedektet eens een zeer edelen fchedel

wiens zuivere omtrek de fchoone ziel tekende, die daar in werkte. Gij verfierdet een gelaat waarin de zagte vrouw, en de deugdzaame Christin, zig, in bevallige trekken, vereenigdc; de tijd, en de zorgen

verzilverden u reeds voor lang en gij

werd eene ficrlijke kroon op het hoofd mijner moeder! met eerbied en ontzag

voor haare wijsheid, ervaring , en geoefende deugd, zag ik u dikwijls daar op praaien; uw glans iTraalde vreugd in mijn hart, en mijne kinderliefde gloeide tederer door deeze bezield, vroeg ik u.