Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DWINGLAND Y. 31

Neen, ryst dc donderftem der Gallen:

Werp troon en hoog paleis in 't ftof; Doe 't hoofd van uw' beheerfcher vallen,

En wy de vryheid dan uw' lof; Zie u door dwinglandy bellieren, Zy wappert in uw zeebanieren;

Gy rooft den fiaf des watergods, En voert den fchrik door zyne ryken; Zyn kroost moet voor uw donders wyken;

Geen forfche drietand keert uw' trots.

By u, in ftilte elks oog ontweken,

Door eeuwig ys en fneeuw omringd, NaauW waard' dat in uw' fchaamle ftreken

Een dwingland naar den fcepter dingt: ö Kroost van Teil! op uwe rotfen, Wier hooge fpitfen de Alpen trotfen,

In uw valeiën, by 't geruisen Der klaterende watervlieten, Die van den top der bergen fchieten,

Schuilt vryheid in uwe enge kluis.

Maar

Sluiten