is toegevoegd aan uw favorieten.

Monument voor Amsterdam in drie zangen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 80 )

Die deftig zweerd, by al de duivels d'e 'er zyn, „ Dat hy, by die en die, dat Vee wel zal beteug'len,

Of 't heele Eiland na de dit en dat zal veug'len." Nu kwam hier noch dat puik puiks puik Genootfchap by, Het Vr y corps ^ dat zig noemd, tot Nut der Schuttery, n Een wydberugten hoop brutaale oproerklanten: Zy zullen met elkaar den Vrylieids-Stcwdaard planten! Dat is te zeggen , 't volk, dat altoos waarlyk vry Geweest is, kluistren in de wreedfte flavemy.

Het eerfte dat men van hun moedwil moest bezuuren, Is dat zy,na hun lust,met fcherp op 't Eiland vuuren , Een deel waaghalzen, neemd het onverzaagd befluit, Gaan met geladene geweeren in een Schuit, Die zouden wonderen van dapperheid vertonen; Maar ongelukkig liep het lot dier Vryheidszonen,

Zy

n Dat zelve Genootfchap, dat achter Maltaas muuren hunne Exercitiën verrichte, en van 't welke men zo veel goeds te verwachten had, zie 't versje in onze Aantekening q r s p. 13- en 14- en 't geen men nü ondervond.