is toegevoegd aan uw favorieten.

Monument voor Amsterdam in drie zangen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I?)

Als elk flil Burger was voor deze Ruiterwagt, 'c) En ging 't gewapend Valk ten ftryd de Stad uittrekken, Dan wierd die Ruitery gebruikt om 't Corps te dekkerj, Een deel dat ruimte maakt, moet in de voortogr zyn, En etn gedeelten fluit van agteren den train, Zo gaan myn Burgers die hun eige Stad verlaten, Zy zyn van top tot teen gewapend als Soldaten, Zy gaan ten Oorlog, wyl zy zeker weten dat, Men voor geen Vyand in het Land te vrezen had, Zy gaan na Muiden, of gaan Ouwerkerk bezetten, Om zeggen ze in 't Cordtn , dezertie te beletten, (d) De meesten egter gaan na Utrecht uit ten ftryd, (!)

Ik

(O De Verregaande [Brutaliteiten, van de raeesten dezer Ridders maak. ten ciid voor bet goecic Volk tot een algemeeneu fchrik, de Patriotten waren gewoon diepe buigingen, en fraaJje Complimenten voor hun te maafcen dat een welder.ke.,d Burger met geen goed hart doen kon, zo dat veelal den een den ander zylings aanzag, en zy in Waarheid deBul-

/Ü\ VOür Cü Co,ïsli£U"P Gtzinden waren.

(«) Onder het bevel van den Generaal Major van Rysfel, waseen Cordon getrokken om de grenzen van Heiland, maar, de Militaire meest al getrouw aan hun Eed en Pligt, en aan hun Capitein Generaal, zo'gt, d,t Kan men niet ontkennen, ai ligt gelegendheid om te deferteeren, dat ook aan-veelen gelukten, om dit te beletten maakten de Patriotten overal Wagteti en rosten, en tot dat einde trokken ook een gedeelten van het Jmlieraamjche Vry-Corps den 2dejuny, met twee Stukken Gefchut by zig na Ouwerkerk, aaar zy vervolgens ook hun Wagthuis en Butteryenhebhel aangelegd.

(e) Na Ouwerkerk gingen flegts 150, na Muiden telkens 300 gelyk. maar na utrecht beftond elke bezending uit (Soolidan, waarvan in hei