Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 8 Samenspraken der Doden.

ook zelfs de beste dienen : hy dan is myn erfgenaam geworden en word nu onder dé nakomelingen der grondleggeren van den Staat geteld, fchoon zyne baard een weinig gefchooren is, en hy nog als een uitlander praat, (met dat al; gezegd wordende van een beroemder geflacht te zyn als Cö'dras , fchoner als Nireus en fchranderer als ülysies.

Sim. Daar breek ik myn hoofd niet mede; laat by ook het opperbewind over Griekenland voeren [indien het u beliefd]; dat die klanten Hechts de ervenis niet krygen.

AANMERKINGEN.

ï. Reeds by eene vorige gelegenheid gewaagde ik van het onderfcheid tusfehen g en ch — laat ik het toen gezegde thans mogen betrekkelyk maaken op het, verfchil tusfehen agt (oóto) en achten (jeftimare). Men weete ook dat eene gezuiverde Spelkunde niet toelaat de letter g te plaatfen tusfehen eenen klinker en tusfehen de letter t — men fchryve dan echt, kracht, macht, nicht enz. — Alleenlyk zy men bedacht op het onderfcheid het welke de onderfcheidene fpelling nu en dan (fchoon niet zeer dikwyls) maakt!

2

Sluiten