Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C30

Noch in geweefdc luchten, Der ijdelheden vruchten, Als eertijds Rooms Matroon:

Noch zo, als haar op feesten Der Min, voor dartle geesten,

Horatius verzocht, Met losfen riem. Haar kleedeil, Zacht vloeiend naar beneden,

Geleeken 't zilvren vocht,

Dat Zefirus, al vlugtend, Terwijl Diana zuchtend

Ten flaaper, die haar wekt, Ten fchoonen harteroover, Op Latmos neêrziet, over

Haar bloozend aanfchijn trekt.

D E

Sluiten