Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VANDÈNDAG.

En hem wordt ftraks het oog met eenig kleed bedekt, De hals hem bloot gemankt er. op een blok geitrekt j Als dan het dunne fnoer aan fiukken word gefneden, Zo fchuijft de zwsare bijl in haaflen naar beneden, En treft hem in de hels die onder lijd en zucht, En fluks is hem de geest verdweenen in de. lucht» Een ieder die het ziet met greote fchrik bevangen, Gevoelt een kiliig hert en doodsgelijke wangen, Bijfonder als de beul omtrent het toutje raakt, Ofmeteenkleijne fnêe het ijzer gaande maakt, (*)

en wat er meer volgt. — Is er dan wet iets nieuws onder de Zonne?

Ja maar de sansculöttkrIe ! — Is die wel zo nieuw, als wij meenen? — Voor twee eeuwen was reeds de fansculotterit bij ons in Amjlerdam in den fmaak.

Aan één der balken van de nieuws Kerk vindt men nog gefchreven:

(*) cats II D. p. 480.

C 2

Sluiten