Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

'k Had met den eerrten groet der verrukking 't Volk van die zonnen, en aarden begroet,

En reeds begroet de ontelbre bevolking Van die comeeten, hoe hoog ook gemeld.

'k Had daar vragen gevraagd, als een jongling, En, naar mijn vragen beantwoord, daar meer,

Dan hier menige reekfen van eeuwen Ons ontraadslen, in uuren geleerd.

Maar 'k had dan ook hier niet voleindigd, 't Geen ik in 's levens bloeitijd begon,

Daar, met een lieflijke ftem, mij mijn roeping Hier in dit lagere kweekfchool toe riep.

Gij, ook een dochter der Schepping, Genezing, Schoon niet gebaard voor de onfterffelijkheid!

Gij zijt gezonden, tot mij van den hemel, Door den Heere van leven en dood.

Sluiten