Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M B IJ ZONDER II EDEN

deeze rneening bedrogen, toen des achtermiddags tusfchen twee uuren en half drie, in de plaats van een trompetter, eene vlugt bomben en houwitzers de verzekering bragt, dat het antwoord den Generaal niet voldaan hadt; en hier mede nam. het bom. bardement een' aanvang.

Het roeren van de alarm-trom, en heö losfen van het gefchut op de markt, deed het guarnifoen terflond te wapen loopen en naar de wallen fpoeden , van waar zij het Franfche vuur niet onbeantwoord lieten. Deeze eerfte attacaue duurde, met meerder of minder hevigheid, tot 's avonds ten half zes, toen men buiten fcheen te willen rusten, en het vuur van de wallen, dat den geheelen achtermiddag bij aanhoudenleid voortgeduurd hadt, en nog bij tusfchenpoozen herhaald wierdt, niet verder "beantwoordde.

Ondertusfchen waren 'er binnen deStad, op bijna alle hoeken der ftraaten, fchildwagten geplaatst, met Jast, om niemand te laaten pasfeeren, en twee veldftukken voor de hoofdwagt, die, op de twee voornaamfte ftraaten gerigt, den toegang derwaards beletteden , terwijl de dragonders, met fterke patrouilles onophoudelijk door de ftraaten rijdende, de burgers, volgends gemelde bevel (O, binnen hunne

hui-

00 Zie bladz. 8.

Sluiten