Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. t$ ACHTSTE T O O N E E L.

DEVOORIGEN, SANDER-, MARIANNE. MARIANNE.

Ei! ei de Heer Ritmeester fchynt buitengemeen vrolyk!

EMRICH.

Ja, ik ben een wonderlyke klant, dan huil ik, dan lagch ik, dan vloek ik , d?n zing ik. Ik ben het levend afbeeldzel van den foldatenfcand.

S A% DER.

De omtrek hier draagt uwe goedkeuring toch weg?

EMRICH.

Dat doet zy.

SANDER.

Dit is my hoogst aangenaam.

MARIANNE.

Wy hopen dat gy het by ons naar uw 'genoeg-* moogt vinden.

EMRICH.

Daar hebt gy 'er myn hand op! en- weet gy wat? als ik u van huis een vaatje Tokayer wyn mogt toezenden, neemt gy het immers niet kwalyk?

MARIANNE, neigende.

In't minste niet, Heer Ritmeester,

EMRICH.

Dat is myn lief! QHaardekandfchuddende.^Eenmc.& D 2. een

Sluiten