is toegevoegd aan uw favorieten.

Hetroode kapje. Zangspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. lx

ik dan complimenten fïaan te maken , daar de waarheid geen koperen duit kost? — Heb je niks te handelen , niks te fchachejen?

' HANS.

Ik laat my niet graag bedriegen.

FELSENBERG.

Nou , kyk, watte (tukken ! wie wil je bc-driegenf Ik ben een eerlyke jood, ik werk van den ochtend toe den avond om met eere een bagatel te verdienen.

HANS.

Uwlieder aart is bekend.

FELSENBERG.

Ei, wat wil je daarmeê zeggen? je kent me toch noch niet recht. Ik handel met lui in grootc huizen.

HANS.

Ik woon in een klein huisje.

FELSENBERG.

Daar heb je den Graaf Eberhard, die wil me toch tot zyn1 hofagent maken, had ik maar de moos voor de decreet.

HANS.

Dat kan hy doen , van my kunt gy wel een decreet voor niet met al krygen.

FELSENBERG.

Ja, kyk! dat zou me toch niet ver van hier brerigen; doch je bent verkeerd als je begrypt dat ik onder de gemeene foort van de Joden verkeer. Ik fta toch voorF zan.