is toegevoegd aan je favorieten.

Bibliotheek der kinderen; of, Verzameling van mengelstoffen, geschikt voor de opvoeding der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 De vernederde

., v:j\e a~v.-_r. t; z;mo;Jt; treedtn, of aan de d-ur cr.ser zc:-nirg, terombelzingeoptt

., aagten. (want daarin Frederts , had-

„ den wy altoos een gedeelte van de zalighe-

,, dar. £:5 aa.":e:d.) wanhoep-

„ te ik da: zy in uzouherieevan. Iedele

.. hoop ! Nederigheid was het kenmerk

.. u.vc: Meed::, a?. e:d is cat va :::i:an „ Zoon. — Zieltoogende heeft zy u aan my „ opgedraagen; —zorg voor de opvoeding van „ dit pand onzer liefde, zeide zy, u tegen ., rcyn kart crakkkende. l'aarrzel, — éïs „ oogenblik, «i verwagt * nut ons Kir.d „ 0/ plaats, daar gy bet hm vior use „ zorgen zult ontvangen, daar ik u en myn .. '/. zj! orr.arir.in, er. daar -=7r.iir.rr.:r

., ci.'.V-, : — FresïIIS! heb Ik ~y

„ van dien opgelegden last niet gek weeten?

ja, ik heb voor u gezorgd;maar ondanksal,, le myne zorgen bemint gy de ieddheid! — „ Hos zs! ik uwe lieve Moeder durven na. ., da .••. ::: raaifa ciir zy ~y —e: iuran „ Zoon befcheiden heeft? —— Frxderts!

» word wys, en gy znlt een nieuwe

„ ;eu;d :r. -yr.e iad.-n :~:f:;r:a3".

Os-