Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(29)

nïg ?en wijze èene Vrouw, een Man die verkoelt ïs, weet in te neemen; dan het iszeeker dat,wanneer de wortelen der liefde in haar hart natuurlijk én ongedwongen zijn; dat zij dan zeekerlijk op eene ongedwongene eninneemende wijze, en meC de tederdfte en natuurlijkfte trekken, hem wel gal kunnen aantukkelen,dat hij overwonnen word , door de onafgebrookenfte en eenvoudigfte trekken, der oprechtfte liefde blijken, van eene lieftaalige , of door liefde befpraakte Vrouw : of den Man moest geen gevoel hebben vóór haare verliefde aantukkelingen.

Men befchouwe flechts die Huwelijken, daar men weet; dat de keuze van wederzijden , even vuurig en ongedwongen was, en men zal daar de beftendigfte liefde en de ongeveinfte getrou* Wigheid vinden, ftaande dit Huwelijk; daar hec tegendeel plaats zal hebben, in die Huwelijken, daar de Vrouw, haare natVrlijke begeerten tot dien Man dien zij heeft, niet uit een zuiver beginfel van haare vrijwilligheid, is voortgefprooten; dewijl zij die hatunrlijke en eenvoudige talenten der liefde dan mist, om haaren Man geduurig in t© neemén.

Ik meene ook tevens, dat dewijl een jonge Dochï«r 20 wel haare liefde neigingen heeft, als den

Sluiten