is toegevoegd aan je favorieten.

De vaderlandsche dichter, of Verzameling van gedenkstukken der vrijheids liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch wel " Volbragt ge uw pligt omtrent U zelv'

( en God,

>, En hebt ge u jegens elk naar mijne wetgedraagen? "

Mijn Zoon.' Gij beeft gewis. Maar Gods genaê is

(groot.

Uw jeugd, uw droevig lot pleit zeker om verfchooning,

De wraak van eenen zoon om 's vaders (hengen (dood

Genaê, Genaê.' geen Recht.' vergeeflijk Hemelkoning.'

Mijn Zoon.' op 't moordtooneel venlerk u 's Vaders

( moed,

Tree onverzaagd ter dood. 't Schavot heeft ook zijn

( helden.

Vaarwel in Eeuwigheid. Ik kufch deez' lettergroet. Vergeef mij, dat ik fchrei om 't lot der Barncveldca.