is toegevoegd aan je favorieten.

De vaderlandsche dichter, of Verzameling van gedenkstukken der vrijheids liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerfte Beurtzang.

Jaa! 't was de booze Priefterftoet,

Die laauw van bok-en dierenbloed,

De grootfte heiligheid vertoonde,

Wijl hcerfchzucht, (leeds bij elk in haat,

Schoon onder 't priefterlijk gewaad,

Het Godvetloochnend hart der trotfehc fchaar be-

( woonde.

't Was niet alléén bij valfchc Goden Maar bij Gods eigen volk, de Jooden Speelde ook de heerfchzugt, barftensvol

Van trotfehheid, fchoon op 't needrig wezen De deugd en liefde waar te leezen, In 't weifclziek gemoed op 't meefterlijkft haar rol. K 2