Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wijsheid licht uw gangen voor, Gij ziet de mom der hoven door,

Zijt minzaam zonder laagen trceken, En zult, waar 't Neêrlands rechten geldt, Als een rechtfchapen Vrijheids held

Dc taal eens Bataviers befcheiden — moedig—.jpreeken.

't Zij Jofeph dan tot vrede neig,

Of ons de ramp des Oorlogs dreig, Gantfch Neêrland zal u dank bewijzen,

Voor onvermoeide zorg en vlijt;

En, bij het wrokken van den nijd, Uw trouw, als Afgezant, zelfs bij het naakrooft prijzen.

A. L. Pz.

Sluiten