Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVEINSDE DROEFHEID. 25

DERDE TOONEEL.

Mev. WOLMAR, DlEDERIK, OTTO,

Jacob.

Mev. Wo lm ar, onderfteundwordende door Dieder ik ,die in een wanhoopige houding , en met losgerukte hairen, de kamer in komt.

w at vordert gy troost van my!

Jacob, weenende. Ga hier wat zitten Moeder.

Mev. W o l m a r. Lieve Jacob! laat my bid ik u, uwe traanen niet zien.

Jacob.

Moeder, Mynheer Otto heeft my zo even nog gezegd, dat ik vaders dood wel mag beweenen.

DlEDERIK.

Dat is al wonder! maar gy hebt hem

zekerlyk niet verftaan : dat ongevoelige

fchepfel, zal u geleerd hebben, hoe gy lachen B 5 moet

Sluiten