is toegevoegd aan uw favorieten.

Bibliotheek der kinderen; of, Verzameling van mengelstoffen, geschikt voor de opvoeding der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en die der Kunst. 5

„ afgeveegd wordt, zal men bevinden, „ dat bet onmiddelyk weder opwelle".

L. Indien ik my de kleinte van het lettertje, •waar van wy zo even fpraken verbeeld, begryp ik, dat de mensch allerverbaazendst veel, van die zweetgaatjes op zyn lichaam moet hebben.

M. De hoeveelheid daarvan, beloopt niet minder , dan twee duizend en zestien millioenen.

L. Zie daar een getal, dat wederom myne verbeelding te boven gaat,

M. Maar deeze hinderpaal heeft Mersennus reeds uit den weg genomen, door te berekenen, dat een Mensch 54 jaaren moet leeven, eer hy voor ieder zweetgaatje , in zyn huid zynde, niet meer dan één polsflag geleefd heeft.

L. 64 Jaaren! ■ zeg my ook, bid ik

u! hoe gemelde Mersennus, zulks beeft kunnen vinden!

A 3

M.Op