Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ L E E V E N

EN DE

GEVOELENS

van

DEN H E E R E

WILLIAM DODD,

eertyds doct. inde godgeleerdheid'

03. üe rpre d i ke r van St. JAMES EN St. olave, benevens predikant te londen &c. &c.

EN \A LD AA R OM GEPLEEGD BEDROG, TER AANSCHO UITING VA N D UI ZEND K VAN ME NS C HE N TER DOOD GE B RAG T OP DEN 28 JU NT 1777.

inden ouderdom van 48 jaaren.

JVaar achter is gevoegd, zyne

OVERDENKINGEN

in de GEVANGENIS. Opgesteldt Uit bet alkzints Geloofwaardig Bericht

van den wel eerw. HeERE

JOHN VIL LETTE

Prediker in de gewooné Gevangenis te Londen. (Newgate genaamd)

Uit 't Engehch vertaald.

inHOLLAND GEDRUKT;

En in alle Trovhtien en mecjie Steêdèn van die** by alle Boekverkoopers te bekcomen*

1783.

Sluiten