is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 feb. ZAAKEN VAN 1783,

is leggende, is aan de Banke van Heerle toekomende.

Deeze gronden komen voornaamelyk hier op neder , dat aan het einde van gemelde weg van Simpelveld , daar dezelve zig vereenigt met oe weg van Heerle na Aken loopende, ter p'aatfe daar thans de Barrière of Slagboom , tot het heffen van hef weggeld gefield is , een Huis ftaat, toebehoorende aan zekere L. Oorrmans, alwaar zeden onheugelyke tyden óntfangen wordt de groote Landrol van het Land van Valkenburg, Partage «an H. H. Mogende, alwaar het Generaliteits Wapen opgellagen i? geweest, al* waar hier en daar voor de Troupes van H. H. Mogende Volk geworven is, en welk Huis eindelyk nog behoort en altoos beho'-H beeft on» der de Parochie van Heerle; alle welke onhandigheden overiuigend bewyzen, dat ook het geen aan geene zyde vau de gefustineerde Limitfcheldinge gelegen is, onder liet Territoir van H. H. Mog. behoort.

Dat al verder de Perceelen , gehoorende tot het Gehugt van zekere Nicolaas Scheelen, zelfs die geene, welke aan geene zyde van de zoogenaamde Limirfcheiding gelegen zyn , zedert onheuchelyke tyden de Schattingen hebben betaald onder Heerle.

Dat wyders die van Simpelveld, in den jaare 1767 aan die van Heerle hebben afgevraagt , een Declaratoir, dat zekere Landeryen van den Hoeve van Ciombay waren leggende neffens Heerle; welk Declaratoir op requifirie van de Regenten van Simpelveld door die van Heerle gegeeven , overtuigent doet zien, wat 'er van de Limitfcheiding in quajstie is , nadien de voorfz. Hoeve van Crombay niet is grenzende aan de weg, welke door die van Simpelveld gefustineerd wordt te zyn de Limietfcheiding, maar juist aan geene zyde van die zelfde weg, welke die van Heerle hier boven breeder omichreeven hebben, te zyn haare waare Limietfcheiding uis-

lchen