is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKEN VAN 1783.

Wat einrlelyk betreft de verdere klagten by voorfz. Memorie van het Hof van Brusfel gedaan tegens den Scheepen van Heerle , Cotzhuifen , en den Advokaat d'üfficie, Lamberrs, hier omtrent is men met zekerheid onderrigt geworden , dat dé Regenten van Simpelveld via faili hebbende willen te werk gaan, en meteen groot aantal gewapende Perfoonen op het Territoir van H, H. Mog. hebbende willen een attentaat beginnen , voorfz. Scheepen van Cotzfcuifen en Advokaat Lamberrs in gevolge hunnen pligt dit hebben zoeken tegen te gaan, by een bloot arrest en zonder ooit eenig geweld gebruikt te hebben.

Men meent defhalven billyk te mogen verwagten, dat het Gouvernement van Brusfel de ongefundeerde klagten van haare Onderdaanen ge zien hebbende , de noodige ordres zullen geeven, opdat de lngezeetenen van Heerle, nog het Territoir in de Banke van Heerle , Lande van Valkenburg, Partage van Hun Hoog Mo- i gende, niet meer worden gemolesteert.

XLL