is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

ZAAKEN VAN

in tegenoverftelling van het beftuur , het welk tegenwoordig piaats heeft, of, in gevolge de itfftfuctie van de Admiraliteits Collegien behoord plaats te hebben; breeder bier na geinfereerd.

Waar op gedelibereerd zynde', is goedgevonden en verflaan , dat het voorfz. Advis , even als de Advifen van de Hollandfche Raaden en Miniflers ter Admiraliteit op de Maaze en in het Noorderquartier, reeds op den 19 Augustus laatstleden commisforiaalgemaakt (*), mede zal worden geëxamineerd door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Gr. Mogende Ge. committeerden tot de Commercie en Navigatie, met;de Heeren wegens hun Eiele Gr. Mogende tot de Perfoneele Commisfie over het werk der generaale defenüe van de Republicq geëmployeerd geweest, mitsgaders de Hollandfche Raaden en Miniflers van de Collegien ter Admiraliteit in deeze Provincie refideerende , en de Vergadering daar op ten fpoedigden gediend van der zeiver conlïderatien en advis.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

(*) De Leezer kan deeze Advifen vinden, Deel X.p.327.

EnrLE