is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 23t

Tot verftand van dat Reglement moet men weten , dat 'er ten tyde wanneer het zelve is gearrefteerd, verfcheide Postmeesters zyn geweest, die bevorens eenvoudig Posten genoemd zyn , en gehouden waren de reizen zelfs in Perfoon te doen;

het geen egter ten tyde van het arrederen van voorfz. Reglement geen plaats meer moet hebben gehad, want na dat by het 5 Art. is gezegd, dat de Bodens de rcize zelfs moeten doen, is by het 6 Art. bepaald , daï de Postmeesters de reizen met hunne Paarden moeten laten doen.

Naderhand is het getal der Postmeesters fuccesfivelyk verminderd, tot dat het eindelyk in den jaare 1710 by Refolutie van Haar Hoog Mog. van den 29 Maart tot een gebragt is.

Verder valt op het voorfz. Reglement aan te merken,

té dat by het 6 Art. is vastgedeld, dat de Postmeesters hunne reizen met hunne Paarden en niet tc voet moeten laten doen, waar uit fchynt te wolgen, dat de Bodens hunne reizen te voet moesten doen ; en dat dan ook deeze niet zyn gefchikt geweest om reizen met haast te doen, maar dat de Postmeesters de zoodanige hebben moeten laten volbrengen;

a. dat by het 9 Art. is bepaald, dat om alle disordres en confufie voor te komen , des Generaliteits reizen maat tweemaal ter wecke zullen mogen wor den afgezonden , ten waare de Bricv e haast vereischteu.

het welk aanleiding geeft om te deuken , dat ook reizen zonder haast voor de Postmeester zyn gefchikt , en in dit denkbeeld word men verderkt, als men agt geeft, dat alle de reizen naar zekere" bepaalde Plaatzen alleen door P 4 de