Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

530 july, ZAAKEN VAN i783.

part van den derden termyn, of laatfte een vierde part van 7 maanden dienst, geëxpireerd 1 May 1782, van het Fregat de Theris van twintig Stukken honderd vyfug Koppen, onder Capitein Sper gier, volgens Hun Hoog Mog. Refolutie van den 8 July 1782.

Zeeland. Twee Ordonnantiën , gedateerd 5 Auƒ 189 : »o: 10 gusuis 1782, per rest van ƒ2068:16:9 Vriesland, voor drie vierde part van een fomme ƒ341 : 5; I van ƒ2758:9- door dit Collegie betaald aan en voor den Zweedfchen Lieutenant Charles Appelquist, weegens het vervaardigen van een Stormpomp, in gevolge van Hun Hoog Mog. Refolutie van den 21 September, 12 Odlober, 9 November 1781, en 1 July 1782, geaccordeerd by Hun Hoog Mog. Refolutie van den 15 July 1782.

Nimwegen. Vier Ordonnantiën, gedateerd den 12 ƒ5218 t 3: 2 Augustus 1782, per resto van ƒ 250000 Zutphen. (trekkende ter voldoening van de prys, ƒ24 3:13- waar over dit Collegie met voorkennis Veluwe. en approbatie van Zyne Hoogheid om ƒ3457: u: 4 het Land wederom zoo fpoedig mogeOv-tyvjel. lylc van een Schip van defenüe voor ƒ 706a: 10- het gezonken Schip Holland, te voorzien met de Kooplieden Fizeaux Grand & Compagnie, en indirecl met den Heer Ambasfarieur van het Hof van Vrankryk had geconvenieerd tot overneeming van het Schip de Tigre , 't welk als een zestiger wierdt geconfidereerd, en v or de Franlche Kroon in Amfterdam irwd was, fprubende uit de PetiV- f'9*7H$$) 9 Octob.r J781 ge« daan, tot vinding van hetgeen by voo. ri. - Petitiën tot den aanbouw en toetakeling van vier Scnepen en twee Fregat-

Sluiten