Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jnLY, STAAT EN OORLOG. 1783. 231

gatten, volgens Hun Hcog Mog. Refolutie van den 31 July 1782.

Stad en Lande. Spruitende uit de~| Twee Ordonƒ2859: 6:- Petitie van dato 16 j nantiengedateert 9 April 1771 , groot ! September 1782 , ƒ4178508:-raaken- iper resto van deden Aanbouw en ff 415^45 : 10 : Toetakeling vanvier J ter voldoening van en twintig Schepen | ƒ118013, voorde van Linie. J derd e en vierde ter¬

myn, of de laatfte Zutphen. Spruitende uit 1 helft der kosten van

ƒ1116:18: 5 de Petitie van j Aanbouw en Toe^7342536 ' - den 5 j takeling van een "January 1781 ge- ! Schip van zestig daan, tot den Aan- > Stukken , Gelderbouw en Toetake. 1 land genaamd, hetling van Schepen en I geen volkomen ge. Fregatten van Oor- I reed was ; van log. J ƒ118613:-voorde

derde en vierde termyn, of laatfte helft der kosten van den Aanbouw en Toetakeling van een Schip van zestig Stukken , Utrecht genaamd, het geene volkomen gereed en in Texel was ; van ƒ 59306": 10 - voor de derde termyn, of derde vierde part der kosten van Aanbouw en Toetakeling van een Schip van zestig Stukken, Stad en Lande genaamd , hetwelk op de Werf van de Oostindifche Compagnie wierd gebouwd, en op den 29 Juny 178a in het Water was gelopen, en ƒ 118613:- voor de eerfte en tweede termyn, of de eerlte 2 helft der kosten van Aanbouw en Toe* takeling van een Schip van zestig Stukken , 't welk Holland zoude genaamd worden, waar voor het Hout was ingekogt, en welkers Steevens gezegt waren , zynde om voorfz. kosten gereep 4 kent

Sluiten