Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den VERTAALER. xxi

raakt te hebben! Het eerstgenoemde bevat, ik erken het, met eene genoegzaame klaarheid, alles, wat elk waarheid - en deugd-lievend mensch ter kennis en betrachting van het Goddelyk welbehagen, ter bevordering van zyn eeuwig heil, van nooden heeft; maar wy fpreken van die kennis, waar naar gy als Geleerden , waar naar gy als Godgeleerden, als Harders en Leeraars, billyk (treeft, en dan, bezoekt het, zult gy bevinden, dat het O. Testament de fleutel is van het N., en gy zult eene groote meenigte plaatfen in het laatite nooit wél verklaaren, zo gy het eerfte verwaarloosd hebt! — Het ware weinig moeite hier een aantal voorbeelden, zelfs gewichtige gezegdens van onzen Heiland, ten bewyze by te brengen, doch gy zult die zelvegereedelyk vinden, en myneaanfpraak loopt buiten dat reeds langer uit dan ik ** 3 b*.

Sluiten