is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der Hebreeuwsche poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de HEBREEUWSCHE POEZY. 55

tegenwerping maaken ? „ Yder dag bevat een geheelen morgen; en in Genefis, echter, wordt de Schepping in zes dagen, en dagwerken, verdeeld ! " — Dog wat verfpillen wy onze kostelyke oogenblikken! Niet flechts is het eerfte kort bericht van de Schepping, maar ook alle de Hebreeuwfche lof-liederen op dezelve , ja de meefte naamenderfchoone voorwerpen, welken wy thans voor ons, en rondom ons, zien, zyn als op het gezicht, onder de werkelyke befchouwing der voorwerpen zelve, geformeerd; En zie daar de oudfle Natuur-Poëzie der Schepping !

Alc. Wanneer, endoor wien, geformeerd?

Eut. Dat weet ik niet. Tot de eerfte werkzaamheid van den menfchelyken geest kan myn verftand niet doordringen; Genoeg is het, dat die Poëtifche wortelen der taal voor handen zyn : Dat de lofzang, en gelukkig ook de eerfte omtrek der fchildery, (a) voorhandenis, naar, of met, dewelke de eene en andere zig geformeerd fehynen te hebben. Wat dunkt u! zo wy hier

eens

■(«) Gen. I.

D 4