Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$4 VYFDE SAAMENSPRAAK

opperften Wereld - Vorst in een onderfteld geval vóór en tegen bepleiten; een Rryd van Philofophen over de zaak van God en Hiob; Dus geen Drama.

Alc. Gy denkt dan dat dit boek op eene wezenlyke gefchiedenis fteune?

Eut. Dat is my onverfchillig ten opzichte van de fchikking en bedoeling, welken ik daar van heb opgegeven; Het is wezenlyk de gefchiedenis van alle deugdzaame lyders op de wereld; Ondertusfchen is het my aangenaam te denken , dat een man als Hiob inderdaad beftaan, dat hy zulk eene ftandvastige ziel, zulk een verhevenen geest, waarlyk gehad hebbe, als in dit boek wordt opgegeven; In dat geval is het zelve voor hem dat eeuwig gedenkteken, 't welk hy wenschte; een gedenkteken meer dan in metaal gegraveerd , meer dan in rotsfteen uitgehouwen,'; het is met diep treffende ipreuken in menfchelyke harten gefchreven, met onuitwischbaare beelden in de tafels der eeuwigduurende gedachtenis gedrukt.

Alc.

Sluiten