Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over re HE BREEUWSCHE POEZY. 125

ten ; dat hy alle gedenktekenen , figuuren, en Hieroglyphen buiten floot, en Schrift, Letterfchrift, zo wel tot fieraad des Hoogepriesters, als tot de bezigheid der Priesteren verkoos ; dat hy zyn volk zeekerlyk dies tyds daar mede boven andere volkeren beVoorrechtede ,• dat waarfchynlyk Hy de oude gefchiedenisfen en verhaalen van zyn Volk verzamelde , en dezelve als een heiligdom der ouder wereld, ja als de grondflag van zyne wet, van zyne Leer, van Israëls rechten op Kanaan, enz. alle andere gefchiedenisfen voortrok ; daar door bedoelde hy een barbaarsch volk te befchaaven, en die kundigheden, die voor het zelve van het meeste belang waren, te doen verkrygen , ja daar door maakte hy het inderdaad ook, voor zo verre de gronden betreft , tot eene geleerde Natie. De Arke des Verbonds, voor zo verre zy Letterfchrift befloot, bevattende tevens een fchat voorde oude Wereld, en het beste middel om de Volkeren, tot in de laatfte eeuwen daarna, te befchaaven. Waren zyne ruwe Wet-tafels nog voor handen, hadden wy het geluk van die fteenen, welken P hy

Sluiten