Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%i6 TIENDE SAMENSPRAAK

hy vóór ayn einde met Letterfchrift befchryven liet, nog op te delven, wy zouden allerdierbaarfte gedenkftukken der vroege v/ereld aan dezelve bekomen.

Het derde middel eindelyk , waardoor Mofes ook de her/telling des heiligen gezangs, in tyden van deszelfs verval, bezorgde, was het recht, dat hy den Propheeten gaf en voorfchrcef. De wyze man voorzag en bedoelde zo met zyn Recht der Koningen als met dit Propheeten - recht, toekomftige tyden , waar in men van zyne voorfchriften afwyken zoude. Tegen deze openbaare fchennis ftelde hy derhalven eene ftemme t die het volk , die den Koning zeiven, tot zyne verordening te rug riep , en die zig met het gezag van Mofes, den Grondvester der Natie, dekken en beveiligen konde. Dit waren derhalven de Wachters, de Wyzen des Volks, die het zelve opwekten, terwyl alles Hiep; die, terwyl de Priesters zwegen, en de Grooten verdrukten, in den naam van Jehovah fpraken, onderwyzend, vertroostend , vermaanend , waarfchouwend , fpraken. Aan deze fchikking van

Mo-

Sluiten