Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai8 VYFDE VERHANDELING

VIJFDE VERHANDELING.

Vervolg van de Inzettingen van moses.

H et'zal noodig zyn over de zeden der Natie, van welker Poëzie wy handelen, over h.aare formatie en befchaving door de wetten van Mofes, en in 't algemeen over de ftaatkundige bedoeling dier wetten , nog eenige aanmerkingen te maaken ; want men kan de vrucht best leeren kennen door den boom, waar op zy groeit.

I. De betrekking van Vader en Kind was de eerfte regeering der wereld, en die betrekking bleef by een Harder - Volk, gelyk de Ifraè'liten waren, langen tyd de fterkfte band. Gelyk Ifraël geene andere dan eene Vaderïègëèfmg in zyne Stam Vaderen voor zig hadt, zo waren ook deze rechten van het menschdom in de Wet van Mofes heilig; en bleven ongefchonden. Die wet fchryft den Kinderen

den

Sluiten