Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao ZEVENDE VERHANDELING

Zegelied over de Amoritèn, die m o a b s overwinnaars geweest

waren.

Komt herwaards naar Chesbon; Bouwt en bevestigt Sichon. Een vuur ging uit Chesbon, eene vlam ging uit Sichon! Zy verteerde het gebergte Moab, de bewooners der hoogten van Arnon.

Wee u, Moab!

Gy zyt weg, gy volk van Chemos! Vluchtende moeten zynezoonen worden, zyne dochters gevangen worden by der Amoritèn koning Sichon.

Hun jok is nu weg! Van Chesbon tot aan Dibon! Wy verwcesteden tot aan Nophach, verwoesteden tot aan Mcdbah!

De Tsraèliten vestigden zïg in het veroverde Chesbon en Sichon; zy beroemen zig daar op, dat zy de overwinnaars van Moab thans ook

be-

Sluiten