is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der Hebreeuwsche poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de HEBREEUWSCHE POËZIE, zip

Huis Aarons, vertrouw op God, hy is uwe hulp en

1'chiidt

Gy Vroomen, vertrouwt op God, hy is uwe hulp en

fchild!

Beneemt men deze Pfalmen hun byzonder volks - gevoel j,.. zelfs naar Handen geregeld, zo verhezen zy een groot gedeelte van hunne kracht en oorfpronkclyke betekenis.

I r ' . Auu/,,'-) $ jsfc f(..b-,.-u2flod cb noLbafsj

God is in Juda hoog bekend! (e) In Israël is zyn naam groot. Wantin Salem is zyné tent,' in Zion zyne wooning. Daar verbrak hy de pylen des boogs; Schild, en zwaard, en kryg. ■- (Ferandzrtng va^wyze } il-cO nawt! rfevotfdj ass

Beroemd zyt gy o Berg! Machtiger dan de bèrgeq des roofs. (ƒ) Zy (tonden zelfs beroofd, die Moedigen, en fliepen hupjien flaap. ! Zy vonden hunne handen niet, die Machtigen van hand. j f

iva tssk fs^od t)Oil-3§3S 3ib tk-:-3&

(O Pf. LXXVI.

t CO. Waarop de ,-ya lei? famenrottcden om het ïand te plunderen.