Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S30 Feriamtling van Stukken betrekkelyk tos

No. 23.

Compareerden voor my Dr, Jan Doüde, Scholtus des Ambts Nykerk, in dezen mede geauthorifeerd van den Heers Landdrost van Veluwen , en onder benoemde Gerichtslieden, Hendrik Hakaf , Hospes in de Roskam, en heeft , na voorgaande bading van 's Heeren wegen, op navolgende Vraag.Artikelen gedeponeerd, als volgt.

Art. i. Ouderdom, en of tot het geven van kondfchap der waarheid gebodet zyn?

Getuige zegt, in da 30 jaaren oud, en, als gevraagd, gebodet te zyn.

9. '0/ uit het Beurtfchip van Marten Martensen, Donderdag avond den 28 Juny 1787. $ Amfteldam aan het Steiger #jn geroofd of genomen, vier Kisten met Goederen, geaddresfeerd volgens een Brief, die in de Reiszak was, aan Getuige?

Getuige zegt, daar van niet te weten.

3. Door wie, of op wiens order zulks is gefchied? Getuige zegt, daar van niet te weten.

4. Of vervolgens dien zelfden avond of reis door een Kiper in het T, die gemelde Brief uit voorfz. Beurtfchip. of Reiszak is weggenomen ?

Getuige zegt, daar van niet weten.

5. Of Getuige die gemelde vier Kisten en Brief nog niet heeft Bntvangenl

Getuige zegt neen, en dat hy van daar ook geen Kisten of Brief verwachtende is geweest.

Waar roede de Comparant deze zyne depofitien eindigende, dezelve, na voorhouding van de kracht des ééds en zwaare firaffe des meinééds, met folemneelen ééde bevestigd heeft.

AÉtum, voor my Scholtus 33., en Gerichtslieden ' Wie»

Sluiten