is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken. Betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen sedert [...] MDCCXCIII in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïf s Nimwe Venameling van Stukken 3 5«refci(:«fyS

J'igr^fi Klasfe.

31OCO Pryzen a ƒ 350 ƒ 3850000

500 a - 375 - 187500

200 a x 400 - 80000

ïoo • a - 425 - 42500

po a - 450 - 40500

80 ■ a - 500. 40000

20 ■■* a - 1000 - 20000

6 - a - 2000 - 12000

I ——; a - 5000 - 5000

1 ——- a • 15000 - 15000

I —:—r a - 25000 - 25000

I a • 50000 1 50000

; Prajtnie eerfte Lot - 2000

dito laatfte Lot - 6000

12000 Loten. ƒ4375500

Ho, 175. Publicatie van de Staaten van Holland en WestTFriesland, waar by de uitvoer van Rundvee wordt verboden. In dato den 20 Maart 1704.

De Staaten van Holland en WesuFriesland% allen den genen die deezen zullen zien of hooren leezen, falut, doen te weeten:

Alzoo wy in ervaaring zyn gekomen, dat niettegenftaande ons Plakaat van den 6 December 1769» waar by wy tot onze nadere ordre hebben gein„ terdiceert en verboden eenig Rundvee» het zy ,, jong of oud, mager of vet, hoedanig genaamd, „ buiten deeze Provintie te vervoeren, directe* „ lyk of indireöelyk, op eenigerhande manieren, „ op verbeurte van het zelve Rundvee,.en daar. „ enboven eene boete van een honderd Guldens

voor ieder Beest, dat uit te voeren ondernomen

»» word