Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geleurtenisfen in 1787 enz, voorgevallen. 215

kwaad is voortgekomen, betreffende vooral zekerzoogenaamd Vtrtoogfchrift, by de Heeren Staaten van Stad en Lande den 30 Augustus 1787 ingediend, en voorts met den druk gemeen gemaakt, als an. ders; mitsgaders het Verbaal van deze Commisfie gehouden, en de daar in voorkomende, door eenige Leden van het Eedgenootfchap voorgeflagene begeeving , aan de Heeren Gecommitteerden ter uitfpraake van het different over de kosten door de Gevolmachtigden uit de Burgery en Gecommitteerden van de Burger Officieren aangewend, als een gefchikt middel, tot weaer herftel van de eensgezindheid en goede harmonie zoo tusfchen de Leden van het Eedgenootfchap onderliug, als tusfchen het zelve en de Burgery; als met de ingewo; nene informatien en verdere Stukken ter Vergaderinge geleezen. Hebben de H. Heeren Luitenant en Hooftmannen, de Heeren Gecommitteerden voor dus verre aangewende moeite bedankende, hst verrichte van de Heeren Gecommitteerden geapprobeerd; en verftaan» dat het Rechtelyk vervolg hieromtrent by dezen Hove zal gefchieden; ten welken einde voornoemde deeren Gecommitteerden zyn verzocht en gecommitteerd, om van 's Hoves welmeemng en het ten dezen verrichte aan den Prokureur-Generaal dezer Provincie communicatie tegeeven. En is voorts met opzichte tot de voorgeflagene uitfpraak omtrent het different over de aangewende kosten het zelve aan de ordinaris cours van de Juftitie gelaaten, zullende, zoo verre dit poincl betreft, by Extract dezer Refolutie aan de Gecommitteerden uit de zoogenaamde meerderheid van het Eedgenootfchap, de Gecommitteerden van de Burger Officieren, en de Gevolmachtigden van de Burgery, kennis wordan gegeeven.

O 4 Na.

Sluiten