Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

REGISTER * N z.

•namen, den 18 Maart 1784. . . bladz. 222'.

No. 3158. Bericht van den Heere Erfstadhouder, op het voorfz. Addres, aan de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland, in dato den 28 Janüary 1786,* met'Hun

. i . Ed. Groot Megenden Refolutie Commisforiaal daar op gevolgd den 9 February 1786. . . . bladz. 225.

3ƒ58*. Brief van een Heer uit Zeeland aan J. A. bb Chalmot, Uitgeever van de Verzameling van Placaaten, Refolutien en andere authentyke Stukken, betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenisfen in de maand September 1787, bevooren en vervolgens in het Gemeenebest der Vereenigde Ne^er'an" den voorgevallen; gedrukt te Camp'en by den Uitgeever. > . . . . t ' . ' . ' bladz. '275.

VER

Sluiten