Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP HET ' AFSTERVEN

van den weleerw. hf.er.e

JOHAN DIEDRICH DETMAN,

MET RECHT GEACHT EN ZEER GELIEFD'

LEERAAR DER LUTHERSCHE GEMEEJ& ,

TE, TE AMSTELDAjtf ÏI'JjjD.

'•v^ Ijl Sm i. i. Ma XX X)e geest van deijian is zyn' kerker dan ontvlogen,

En- zweeft nu vry om hoog, van waar hy oorfprong nam, Terwyl die fnelle vlugt de tranen perst uit de oogcu

Van all' wat Godsdienst acht in 't zuchtende Amftcldam. 't Is noodloos hier zyn deugd en wysheid af te malen,

Zy zyn genoeg bekend by wie in Nederland Den prys, den waren prys, naar waarde, kan bepalen

Van vlekkelooze deugd en ongemeen verftand.

. 't Her-

Sluiten