is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijne offeranden aen Apollo en Hijmen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAFSCHRIFT

D P

S C A R R O N.

Vr. Wat doet de gulle Lachjes toch Zoo luid en bitter fchreijen? Antw. Onnoozel Vreemdling, vraegr, gij 't nog ? Hun Vader is verfcheiên.

D E

L U IJ A E R T.

Een vlijtig Man fprak dus een' Ledigganger aen: Mijn Vriend, wat laetge uw' tijd onnut verloren gaefii

Gedenk ten minfte datge eens rekenfchap moet geven!...

Hoe? rekenfchap. . . Waervan? ik heb in al mijn leven (Viel hem de Luije in 't woord) niets hoc-genoemd gedaen.

ZERKSCHRIFT,

Hier ligt mijn Vrouw. Zij ligge in vreê!

't Mensch is tot rust God dank! ik rfleê.

O